תכנית ליווי אישית להורים לנוער לקראת גיוס (ובכלל)

קהל היעד:
הורים שילדיהם בתהליכי גיוס ראשוניים או מתקדמים, כיתות יא'+ יב'.

מפגשים אישיים (הכמות תיקבע מול כל הורה) שיעסקו בשאלת הגיוס של ילדכם, אבל לא רק.
מה עוד יהיה שם?

  • בירור העמדות של ההורים כלפי הגיוס המתקרב.
  • זיהוי התורפות והפחדים.
  • כלים להתמודדות עם החרדה האישית והחרדה של המתגייס.
  • וכל מה שתביאו לשולחן…

לאחר המפגש הראשון יתאפשרו שתי שיחות טלפון נוספות, בנות 15 דק' (במידת הצורך).