סדנה להורים - "שרשרת חיול להורים: כי דברים מורכבים מיותר משלושה חלקים"

קהל היעד: הורים שילדיהם בתהליכי גיוס ראשוניים או מתקדמים, כיתות יא'+ יב'.
מטרת הסדנה: הקניית ידע וכלים להתמודדות עם האתגרים, הדילמות והקשיים העולים בתהליכי הגיוס והחיול של ילדם.

תכני הסדנא:

  • מה עובר למתגייסים בראש?
  • הצצה ל'צד השני' (המערכת)- מה בעצם מחכה לו שם?
  • תהליכי הסתגלות וגיל התבגרות.
  • עמדות כלפי הגיוס לצה"ל והאתגרים איתם יתמודדו המתגייסים.
  • מתן כלים לליווי המתגייס הפרטי שלכם.

מבנה הסדנה: 5 מפגשים בני 2-2.5 שעות, אחת לשבוע.
 עד 15 בקבוצה.

בין מפגשי הסדנא יוכלו המשתתפים להתייעץ באמצעות הודעות וואטסאפ.
עיתוי רצוי להעברת תוכן זה: ניתן לקיים לאורך השנה.